Het ontstaan van de stichting

In Laxman Jhula, een dorp in de Indiase deelstaat Uttar Pradesh, 200 kilometer boven Delhi, was zeven jaar geleden nog 75% van alle kinderen analfabeet en leden leed? aan ondervoeding. In de verre omtrek waren nauwelijks scholen en degenen die er waren bleken afgekeurde gebouwen zonder leerkrachten, schoon water of sanitair. Soms was er niet eens een gebouw en als er een leerkracht was, droeg die de verantwoording voor een paar honderd leerlingen.
De kindersterfte rondom Laxman Jhula was het hoogste van heel India, (eveneens als) evenals het percentage vrouwen die niet kon lezen en schrijven. De levenskracht van deze prachtige Himalaya mensen bloedde dood doordat velen, uit de wens om te overleven, vertrokken naar de grote steden. Deze immigratie creëerde echter een vicieuze cirkel van verlatenheid en wanhoop voor degenen die machteloos achterbleven.
Prabhavati, een Amerikaanse vrouwelijke arts trok zich het lot aan van deze mensen en met name van de kinderen. Ze stichtte een tehuis, Ramana's Garden waar kinderen permanent wonen. De kinderen van Ramana's Garden zijn wees of afgestaan, verkocht door hun familieleden of noodgedwongen in de prostitutie gedreven. De laatste tijd ontfermt zij zich ook over de vele vluchtelingetjes uit Nepal.
Dr. Prabhavati initieert steeds nieuwe projecten om de kinderen van Ramana's Garden een toekomst te geven. Daarnaast voorziet zij de armsten van het dorp van medische hulp, bijstand en advies. Naast het kindertehuis begon dr. Prabhavati met de opzet van scholen voor de andere kinderen die in de sloppenwijken wonen, onder de naam "Say Yes Now". De eerste prioriteit hierbij was eten. Veel kinderen waren ziek door ondervoeding. Omdat de groenten die op de markt verkocht werden veel pesticiden bevatten ging ze zelf groenten verbouwen, zodat alle kinderen die naar haar school gingen een verse lunch konden krijgen. Dat was ook de reden dat ouders hun kinderen toestonden om naar school te gaan: ze werden daar gevoed. Anders hadden zij ze van school weggehouden om mee te werken.
Om ook de jonge meisjes, die thuis gehouden werden om op kleine broertjes of zusjes te passen, een kans te geven, startte ze voorscholen waar de allerjongsten terecht konden.
De scholen geven het ICIT certificaat af. Met dit certificaat kun je verder studeren, ook in het buitenland. Dit was de eerste keer in India dat er aan "untouchables" zo'n certificaat werd verleend. De eerste jaren zocht zij haar financiële steun vooral bij een grote formele hulporganisatie. Later heeft zij haar hulpvraag meer gericht naar particulieren en kleinschalige organisaties. Ook leveren mensen bijdragen in natura door als vrijwilliger voor langere tijd hun diensten aan te bieden in Ramana's Garden in India.
Mede om de bijdragen vanuit Nederland en omstreken te coördineren hebben wij als bestuur Stichting Namasté India opgericht. Ook wij zitten niet stil. We genereren gelden en zetten ons in om Prabhavati te ondersteunen en zo de kinderen in Uttar Pradesh een toekomst te bieden. Stichting Namasté India heeft daarbij een eigen visie; als mensen vis willen, geef ze dan niet alleen vis, maar leer ze ook om zelf te vissen. Want als jonge mensen zichzelf kunnen voorzien in hun onderhoud hebben ze in India een toekomst en bestaanmogelijkheden.

Het doel van de stichting

  1. De stichting heeft ten doel: het ondersteunen van zorg- en scholingsprojecten ten behoeve van hulpbehoevenden in India alsmede het verlenen van hulp aan behoeftige mensen in ontwikkeling- en andere landen, en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

  2. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het werven van gelden waarmee de hierboven staande bedoelde hulp en projecten kunnen worden opgezet en ondersteund.

Het bestuur van de stichting

Adresgegevens

Adres Westhavendijk 44
Postcode 4475 AD
Plaats Wilhelminadorp
Land Nederland
Website http://www.namasteindia.org
E-mail info@namasteindia.org
Telefoonnummer +31 (0) 113 27 11 13
Bank Account Triodos te Zeist 39.01.24.281
Internationaal IBAN Nummer: NL84 TRIO 0390 1242 81 BIC CODE: TRIONL2U
Kamer van Koophandel 22 05 04 71